This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Zdobywanie uprawnień na wózki widłowe

Uprawnienia na wózek widłowy pozwalają obsługiwać oraz wykonywać pracę naprawcze, wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Osoba, która chce zdobyć takie uprawienia musi mieć ukończone osiemnaście lat. Podczas szkolenia pozna zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Osoba odpowiedzialna za obsługę wózka widłowego musi wiedzieć w jaki sposób należy go eksploatować, by nie stwarzać zagrożenia w trakcie transportowania rozmaitych elementów. Poza tym powinna znać budowę wózka widłowego, by móc w razie awarii sprawdzić podstawowe elementy, które mogą być jej przyczyną. Szkolenia omawiają również wiadomości z zakresu dozoru technicznego.

Po odbyciu kursu należy pozytywnie zdać egzamin przed specjalnie powołaną komisją, która może nadawać takie uprawnienia. Operator wózka powinien również, znać zasady i instrukcję postępowania przed przystąpieniem do wykonywania zadania oraz po zakończeniu realizacji konkretnych czynności.