This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Wykonywanie ekspertyz i wycen technicznych

Ekspertyza techniczna ma na celu określeniu celu oraz zakresu, jakiego będzie ona dotyczyć. Ważne są również podstawy merytoryczne, które posłużą przygotowaniu wyceny oraz ekspertyzy technicznej. Najczęściej wykorzystuje się do tego wizje lokalne, które pozwolą dokładnie zbadać konkretne miejsca lub wybrane urządzenia.

Poza tym wykorzystuje się inwentaryzację, instrukcję Instytutu Techniki Budowlanej oraz normy obowiązujące na terenie naszego kraju. Wycenę techniczną może wykonać rzeczoznawca czyli osoba posiadająca odpowiednie uprawienia, uprawniające go do podejmowania czynności związanych z wyceną i szacowaniem majątku, nieruchomości czy różnych urządzeń.

Rzeczoznawca wykonuje wszystkie czynności zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi standardami, ze względu na specyfikę swojego zawodu. Ekspertyza oraz wyceny muszą być przeprowadzone w sposób obiektywny i niezależny.