This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Wykonywanie audytów energetycznych

Wykonywanie audytów energetycznych ma na celu dokonanie ekspertyzy związanej z podejmowaniem i realizacją przedsięwzięć zmniejszających znacznie koszty ogrzewania. Audyt taki ma na celu zalecenie w konkretnym przypadku optymalnych rozwiązań technicznych, formalnych oraz organizacyjnych, a następnie określenie ich opłacalności.

Audyt obejmuje również usługi związane z doradztwem w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji, które mają na celu zmniejszyć zużywanie energii. Wiele firm korzysta z takich rozwiązań, by przygotować optymalne stanowiska pracy, uwzględniające komfort i bezpieczeństwo pracy, a także jak najmniejsze zużywanie energii.

Rozwiązanie takie oznacza oszczędności dla przedsiębiorstwa, które można wykorzystać inwestując w nowoczesny sprzęt lub inne bardzo energooszczędne rozwiązania. Audyt energetyczny budynku powinien uwzględniać inwentaryzację systemu grzewczego oraz ocenę właściwości cieplnych konkretnego budynku.