This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Wycena wartości maszyn

Wycenę wartości maszyn można wykonywać przy pomocy podejścia porównawczego lub dochodowego. Możemy określić wartość rynkową przy kontynuacji działania, wartość rynkową w przypadku alternatywnego zastosowania, wartość rynkową dla wymuszonej sprzedaży oraz wartość rynkową przy sprzedaży maszyny na zlecenie.

W poszczególnych przypadkach wycena ma za zadanie uwzględnić przewidywaną cenę, jaką można wykorzystać lub określić wartość urządzenia, które jest w danym przedsiębiorstwie wykorzystywane i pełni określoną funkcję. Wycenę maszyn można sporządzić do celów sprawozdania finansowego lub do celów innych niż sprawozdanie finansowe.

W tym drugim przypadku, należy wycenić maszyny i urządzenia wykorzystujące odpowiednie podstawę do wyceny. Większość maszyn i urządzeń wymaga kompetentnej oceny użyteczności. Maszyny i urządzenia jako dobra ruchome mogą być zbywane wraz z innymi aktywami materialnymi i niematerialnymi.