This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Uprawnienia UDT

Uprawnienia UDT, może zdobyć osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiedni kurs i zdała pozytywnie egzamin przed specjalnie powołaną komisją. Poza tym w ramach szkolenia dla nadzoru technicznego należy dokładnie omówić zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoba pracująca w nadzorze, musi wiedzieć jak należy prawidłowo eksploatować rozmaite urządzenia techniczne, tak by nie stwarzały zagrożenia dla osób pracujących na konkretnym stanowisku oraz tych które znajdują się w bezpośrednim otoczeniu. Poza tym musi znać procedurę postępowania w przypadku niebezpiecznych uszkodzeń oraz nieszczęśliwych wypadków. Urządzenia zabezpieczające, wykorzystywane w urządzeniach transportu bliskiego. Oprócz tego ważna jest znajomość instrukcji eksploatacji, która dotyczy postępowania przed przystąpieniem do wykonywania czynności na konkretnym stanowisku, w trakcie wykonywania swoich obowiązków oraz po zakończeniu pracy.