This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Uprawnienia sepowskie

Uprawnienia sepowskie dla osób pracujących na stanowisku eksploatacji, powinny kończyć się pozytywnym zdaniem egzaminu z zagadnień, związanych z budową i działaniem urządzeń, sieci oraz instalacji elektroenergetycznych. Zasady warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych oraz prac montażowych.

Poza tym osoba z takimi uprawnieniami, powinna wiedzieć jak należy postępować w sytuacji zagrożenia, związanej z awariami lub pożarem. Wszystkie urządzenia powinny być eksploatowane w sposób opisywany przez instrukcję obsługi, w przeciwnym wypadku istnieje duże zagrożenie, ze w przyszłości pojawią się ogromne problemy i częste awarie.

Szkolenia dla osób które ubiegają się o takie uprawnienia, poruszają również zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także ochroną przeciwpożarową. Bez względu na stanowisko, osoba taka powinna znać podstawowe sposoby udzielania pierwszej pomocy w konkretnych przypadkach. W ten sposób będzie mogła odpowiednio zareagować w sytuacji zagrożenia.