This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Uprawnienia sep

Uprawnienia sep, może zdobyć osoba, która skończyła kurs oraz pozytywnie zdała egzamin, przed specjalnie powołaną komisję, która może nadawać takie uprawnienia. Zagadnienia takiego kursu są związane z przepisami dotyczącymi przyłączania urządzeń oraz instalacji do sieci elektroenergetycznych.

Przepisy dotyczące budowy urządzeń oraz sieci elektroenergetycznych. Poza tym bardzo ważna jest znajomość norm oraz warunków technicznych jakim muszą odpowiadać urządzenia, sieci oraz instalacje elektroenergetyczne. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań związanych z ochroną środowiska.

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, mają pomóc takim osobom, zachować zimną krew w sytuacjach zagrożenia, a także zaznajomić ich ze sprawdzonymi i skutecznymi sposobami udzielania podstawowej pomocy w konkretnym przypadku.