This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Uprawnienia energetyczne

Żeby uzyskać uprawnienia energetyczne należy skończyć szkolenie, a następnie pozytywnie zdać egzamin. Uprawnienia pozwalają brać udział w pracach związanych z naprawą, eksploatacją oraz pomiarami i kontrolą rozmaitych urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Osoby posiadające uprawnienia energetyczne G2 mogą obsługiwać m.in. kotły parowe oraz wodne, sieci i instalacje cieplne, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, pompy, ssawy, wentylatory oraz sprężarki i instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.

Uprawnienia nadaje się na okres pięciu lat. Po upływie tego okresu osoba ubiegająca się o takie uprawnienia musi ponownie zdać egzamin przed specjalnie powołaną komisją, która jest upoważniona do nadawania takich uprawnień. Uprawnienia zostaną wydane na okres kolejnych 5 lat.