This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia elektryczne dotyczą stanowiska dozoru lub eksploatacji. Uprawnienia te są związane z zakresem wykonywanych obowiązków, do których zalicza się obsługę, remont, konserwację, naprawy oraz montaż. Grupa I dotyczy urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają oraz przesyłają energię elektryczną.

Osoby posiadające takie uprawienia mogą obsługiwać m.in. urządzenia prądotwórcze, które są przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na to jaka jest wysokość napięcia znamionowego, urządzenia oraz sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV, urządzenia elektrolizy, elektryczną sieć trakcyjną, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Poza tym uprawnienia takie pozwalają obsługiwać aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia o automatycznej instalacji. W skład tych urządzeń wchodzą również zabezpieczeniach urządzeń i instalacji, które są wymienione w przepisach.