This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Szkolenia UDT

Szkolenia UDT, powinny omawiać zagadnienia związane z budową urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu. Osoba posiadająca takie uprawnienia, powinna wiedzieć w jaki sposób eksploatować rozmaite urządzenia oraz jakie mechanizmy w nim funkcjonują.

Poza tym ważna jest znajomość instrukcji eksploatacji związanej z obsługą przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków, w trakcie wykonywania prac oraz po skończeniu wykonywania poszczególnych czynności. Osoba posiadająca te uprawnienia musi znać urządzenia zabezpieczające jakie są wykorzystywane w transporcie bliskim. Poza tym ważna jest procedura postępowania w przypadku niebezpiecznych uszkodzeń oraz nieszczęśliwych wypadków.

Organizujemy profesjonalne szkolenia, dzięki którym można zdobyć uprawnienia UDT. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza szkoleniowego. Obejmują część teoretyczną, jak i praktyczną. Nasze szkolenia cechuje bardzo wysoka skuteczność, często są rekomendowane przez uczestników. Realizujemy je w formie otwartej, jak i zamkniętej dla zleceniodawcy. Po szkoleniu organizujemy egzamin przed Komisją UDT.