This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Szkolenia energetyczne

Szkolenia energetyczne dotyczą obsługi, konserwacji, remontów, napraw oraz prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, które wytwarzają, przetwarzają oraz przesyłają ciepło. Żeby uzyskać takie uprawnienia trzeba zdać pozytywnie egzamin przed specjalnie powołaną komisją, która może nadawać takie uprawnienia.

Zagadnienia omawiane na takich szkoleniach są związane z obsługą i eksploatowaniem urządzeń energetycznych. Do urządzeń jakie może obsługiwać osoba, która skończyła takie szkolenie i posiada uprawnienia należy zaliczyć urządzenia wentylacji, klimatyzacji oraz chłodnicze o mocy większej niż 50kW. Poza tym zalicza się tu sieci i instalacje cieplne z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych, które przesyłają ciepło powyżej 50kW.