This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Szkolenia elektryczne

Szkolenia elektryczne mają na celu przygotowanie uczestników do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którym kończy się termin ważności posiadanych uprawnień, jak i osoby, które chcą ubiegać się o nie po raz pierwszy.

Osobom, które posiadają tzw. uprawnienia bezterminowe, czyli świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie od lipca 2003 r. do kwietnia 2005 r., przypominamy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami w przepisach, straciły one swoją ważność z początkiem maja 2010 r.