This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Określanie wartości majątku

Określenie wartości majątku powinno uwzględniać wszystkie nasze aktywa oraz pasywa. Warto w większości przypadków skorzystać z usług rzeczoznawcy, czyli osoby posiadającej uprawnienia pozwalające oszacować wartość.

Szacowanie wartości może odbywać się na różne sposoby. Najbardziej znaną metodą jest metoda porównawcza. Określenie wartości majątku może odbywać się tylko przy bezpośrednim sprawdzeniu wszystkich wartościowych przedmiotów. W przypadku nieruchomości podstawowe parametry składające się na określenie jej wartości to określenie wartości rynkowej konkretnej nieruchomości, określenie wartości odtworzeniowej wybranej nieruchomości oraz ustalenie wartości katastralnej nieruchomości.

Określenie wartości majątku najczęściej wykonuje się w przypadku chęci sprzedaży poszczególnych przedmiotów oraz przy podziale spadku. W niektórych przypadkach wycena lub określenie wartości jest kluczowe dla osób ubiegających się o odszkodowanie.