This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Kursy SEP

Kursy sep skierowane są do osób pracujących na stanowisku eksploatacji, powinny omawiać zagadnienia związane z budową, działaniem oraz warunkami technicznymi obsługi urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Poza tym ważna jest znajomość zasad eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń instalacji i sieci.

Osoba pracująca na takim stanowisku powinna wiedzieć jak wykonywać pracę kontrolno-pomiarowe oraz montażowe. Dodatkowo ważna jest znajomość eksploatowania rozmaitych urządzeń z uwzględnieniem czasu przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków, w trakcie wykonywania rozmaitych czynności oraz po zakończeniu wykonywanych czynności.

Ważna jest znajomość instrukcji postępowania na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń bezpieczeństwa wynikających z obsługi rozmaitych urządzeń. Poza tym ważne są zagadnienia z bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, pomogą nauczyć się podstawowych zasad.