This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Kursy na spawacza

Osoba zapisująca się na kurs spawacza musi mieć ukończone osiemnaście lat, wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania takiego zawodu. Istnieje kilka rodzajów kursów w zależności od potrzeb osoby ubiegającej się o takie uprawnienia.

Kursy na spawanie gazowe uwzględniają gazowe spawanie blach oraz gazowe spawania rur. W przypadku kursów związanych ze spawaniem elektrodą otulaną omawiane są zagadnienia i prowadzone zajęcia praktyczne związane ze spawaniem blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach i rur metodami czołowymi.

Kolejne metody spawania to MIG, MAG, TIG oraz szkolenie związane z przecinaniem. Wszystkie szkolenia zakładają również dokładne omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na konkretnym stanowisku oraz sposobami udzielenia pierwszej pomocy w konkretnych przypadkach. Osoba pracująca na takim stanowisku powinna wiedzieć, jakie zagrożenia mogą się pojawić i jak reagować w konkretnych sytuacjach.