This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Kurs na obsługę suwnic

Kurs na obsługę suwnic powinien poruszać zagadnienia związane z budową oraz rodzajami suwnic. Kurs taki jest skierowany do osób, które pracują na stanowiskach realizujących pracę transportu pionowego, do których wykorzystuje się suwnice, wciągniki oraz wciągarki.

Kurs taki powinien przekazywać najważniejsze informację związane z umiejętnością obsługi urządzeń dźwigowo-transportowych oraz budowę dźwignicy. Poza tym omawiane są zagadnienia związane z przepisami dozoru technicznego. Osoba pracująca na takim stanowisku powinna wiedzieć, jak należy wykonywać poszczególne czynności.

Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy oraz wykonywanie transportu z uwzględnieniem bardzo ważnych parametrów takich jak ciężar oraz rozmiar, by nie stwarzać zagrożenia. Poza tym ważna jest znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Istnieją dwa rodzaje uprawnień: na suwnice sterowane z poziomu roboczego oraz suwnice sterowane z kabiny.