This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Prowadzenie kursów na wózki widłowe

Kursy na uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych powinny omawiać zagadnienia związane m.in. z budową wózka. Wyróżnia się następujące wózki jezdniowe z napędem silnikowym: unoszące, naładowne, podnośnikowe, ciągnikowe a w przypadku wózków zasilanych gazem, należy posiadać dodatkowe uprawnienia do wymiany butli gazowe.

Osoba, która prowadzi takie szkolenia powinna posiadać ogromną wiedzę oraz doświadczenie, by w skuteczny sposób przekazywać najważniejsze informacje. Oprócz zajęć teoretycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ważne są zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne pozwalają zdobyć umiejętności, a także doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju wózków widłowych.

Osoba pracująca na stanowisku operatora wózka widłowego powinna wiedzieć jakie obowiązki do niego należą przed przystąpieniem do wykonywania swoich zadań, w trakcie wykonywania swoich obowiązków oraz po zakończeniu zadania. Poruszane są również zagadnienia związane z dozorem technicznym.